دیدار سرهنگ رضایی فرمانده سپاه و سروان سلیمانی فرمانده بسیج کارمندی شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ دیدار سرهنگ رضایی فرمانده سپاه و سروان سلیمانی فرمانده بسیج کارمندی شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در راستای اقدامات عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، مذهبی ، آموزشی و .... در این دیدار سرهنگ [...]