اتخاذ تدابیر لازم برای مانع زدایی در خصوص توسعه و ترویج برنامه های شهرک سازی در استان آذربایجانشرقی

✅ جلسه در ارتباط با اتخاذ تدابیر لازم برای مانع زدایی در خصوص توسعه و ترویج برنامه های شهرک سازی در استان آذربایجانشرقی با حضور دکتر جهانگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، دکتر عباس زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ، مهندس سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی و دکتر مصطفوی مدیرعامل [...]