بازدید هفتگی دکتر مصطفوی و مهندس سعیدی از پروژه های شهر جدید سهند

بازدید هفتگی دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند https://aparat.com/v/utJmC بازدید هفتگی دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران [...]