بازدید مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

✅ بازدید مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مجتمع ۴۸۶ واحدی نگارستان ، ۵۴۲ واحدی بهارستان و ۳۷۵ واحدی مهسان در فاز ۴ ✅ بازدید مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید [...]