بازدید استاندار آذربایجان شرقی از طرح های اقدام ملی مسکن در شهر جدید سهند

بازدید استاندار آذربایجان شرقی از طرح های اقدام ملی مسکن در شهر جدید سهند بانک ها را پای کار می آوریم شهر سهند به یک کارگاه فعال عمرانی تبدیل شده است. استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های در دست اجرای شهر جدید سهند بازدید کرد. طرح های اقدام ملی مسکن [...]