بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مدیرکل راه و شهرسازی دکتر حمزه لو از ساختمان شرکت عمران شهر جدید گلمان

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مدیرکل راه و شهرسازی دکتر حمزه لو از ساختمان شرکت عمران شهر جدید گلمان دیدار با کارکنان آن شرکت و بررسی محور ارتباطی شهر جدید گلمان به جاده شهید کلانتری و بازدید میدانی از مسیر پیشنهادی ✅ بازدید [...]