تقدیر دکتر مصطفوی از اعضای بسیج پایگاه توحید شرکت عمران شهر جدید سهند با لوح سپاس در هفته بسیج

در هفته گرامیداشت بسیج دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از اعضای بسیج پایگاه توحید شرکت عمران شهر جدید سهند با لوح سپاسی تقدیر بعمل آورد. در این مراسم دکتر علایی شهردار شهر جدید سهند به عنوان بسیجی مهمان در جمع بسیجیان حضور بهم رساندند. در این مراسم [...]