حضور پرشور معاونین ، مدیران و کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند در رژه خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شهرستان اسکو و شهر جدید سهند

✅ حضور پرشور معاونین ، مدیران و کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند در رژه خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شهرستان اسکو و شهر جدید سهند ✅ حضور پرشور معاونین ، مدیران و کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند در رژه خودرویی و موتوری ۲۲ [...]