جلسه مهندس سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی

✅ جلسه مهندس سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص ارائه گزارش پیشرفت کار مربوط به پروژه مسکونی آپارتمانی ۳۹۹ واحدی طرح اقدام ملی مسکن در فاز ۴ و [...]