دومین شورای اداری شرکت عمران شهر جدید سهند به مناسبت آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر (عج)

دومین شورای اداری شرکت عمران شهر جدید سهند به مناسبت آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر (عج)، به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونین و کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید. در این مراسم اعضای هیئت مدیره و معاونین نکته نظرات، راهکارها و [...]