حضور حماسی و پرشور مردم همیشه در صحنه شهر جدید سهند پای صندوق‌های رای

حضور حماسی و پرشور مردم همیشه در صحنه شهر جدید سهند پای صندوق‌های رای و حضور مدیرعامل و کارکنان متعهد شرکت عمران شهر جدید سهند در انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر جدید سهند. حضور حماسی و پرشور مردم همیشه در صحنه شهر جدید سهند پای [...]