المان خان چوبان و سارای

خانهبرچست: المان خان چوبان و سارای

باید نگاه ها به سرمایه گذاران داخلی ویژه باشد آزاد راه تبریز- سهند مطابق استاندارد ساخته شده و بسته شدن آن کذب محض است

باید نگاه ها به سرمایه گذاران داخلی ویژه باشد آزاد راه تبریز- سهند مطابق استاندارد ساخته شده و بسته شدن آن کذب محض است احداث ویلا شهر در فاز 5 سهند تمامی پروژه های متوقف شده سهند طی دو سال به اتمام رسیده یا در حال اتمام است. ✅ مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید [...]

کارگاه فعال سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت

کارگاه فعال سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت کارگاه فعال سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند پیشرفت پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی ، سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند پیشرفت پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی ، سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان و کاشت فضای سبز مسیر کمربندی مشرف به فاز 4 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند پیشرفت [...]

بازدید دکتر مصطفوی از روند پیشرفت المان تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کاشت فضای سبز محوطه مسجد امام صادق و فاز 4 شهر جدید سهند

بازدید دکتر مصطفوی از روند پیشرفت المان تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کاشت فضای سبز محوطه مسجد امام صادق و فاز 4 شهر جدید سهند بازدید دکتر مصطفوی از روند پیشرفت المان تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کاشت فضای سبز محوطه مسجد امام صادق و فاز [...]

بازدید از روند اجرای پروژه تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کتابخانه مرکزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند به اتفاق مشاورین سازه معماری از روند اجرای پروژه تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کتابخانه مرکزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند به [...]

بازدید از المانهای ملی و محلی سارای و خان چوپان

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه همکاران از المانهای ملی و محلی سارای و خان چوپان بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه همکاران از المانهای ملی و محلی سارای و [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا