استودیو سروش در شهر جدید سهند مستقر می شود.

استودیو سروش در شهر جدید سهند مستقر می شود. در جلسه معاونین صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی با مدیر عامل شرکت عمران شهر سهند مقرر شد استودیو سروش در پارک بزرگ و زیبای هشت بهشت شهر جدید سهند مستقر شوند که به این منظور زمینی نیز در اختیار انها قرار خواهد گرفت . [...]