تبریک میلاد با سعادت ابن الجواد حضرت امام هادی (ع)

در نیمه ی ذیحجه ندا داد منادی تبریک که آمد به جهان حضرت هادی الحق که جواد ابن رضا را پسر آمد بر ابن رضا، ابن رضای دگر آمد ... میلاد با سعادت ابن الجواد حضرت امام هادی (ع) تبریک و تهنیت باد. در نیمه ی ذیحجه ندا داد منادی [...]