دیدار مهندس ایمانلو،مهندس رضوی نژاد و هیئت همراه با دکتر مصطفوی

دیدار مهندس ایمانلو مدیرعامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مهندس رضوی نژاد رئیس آب و فاضلاب شهر جدید سهند و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی روند اجرایی تصفیه خانه فاضلاب فاز چهار شهر جدید سهند دیدار مهندس ایمانلو مدیرعامل [...]