نه خیر خرید و فروش پروژه های اقدام ملی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.