Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی فروش زمین در مهر ماه 1399
آگهی در محدوده شهر جدید سهند
عنوان روزنامه روزنامه – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/06/29
آخرین مهلت 1399/07/22
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را در کاربریهای تجاری و آموزشی با شرایط« نقد – و نقد و اقساط» ازطریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط فراخوان و نحوه شرکت در فراخوان عمومی از تاریخ 29/06/1399 لغایت 22/07/1399 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR و یا به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سهند واقع در شهر جدید سهند – فاز دوم – بالاتر از جایگاهCNG – ساختمان شرکت عمران شهر جدید سهند – طبقه همکف – اتاق شماره109مراجعه فرمایند. (تلفن تماس4-33437701 داخلی 215 و216).