Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی فروش اموال مستعمل در فروردین ماه 1400
آگهی در محدوده شهر جدید سهند
عنوان روزنامه روزنامه – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1400/01/15
آخرین مهلت 1400/02/05
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را ازطریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط فراخوان و نحوه شرکت در فراخوان عمومی از تاریخ 1400/01/15 لغایت 1400/02/05 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR و یا به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سهند واقع در شهر جدید سهند – فاز دوم – بالاتر از جایگاهCNG – ساختمان شرکت عمران شهر جدید سهند – طبقه همکف – اتاق شماره109مراجعه فرمایند. (تلفن تماس4-33437701 داخلی 215 و216).