اولین بازدید دکتر مصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه اعضای هیئت مدیره از محدوده اراضی شهر جدید گلمان در 14 کیلومتری شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی با هدف جذب سرریز جمعیتی شهر مادر ارومیه و تسریع در توسعه و احداث زیر ساختهای اساسی و عمومی شهر به عنوان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و تحت نظارت شرکت عمران شهر جدید سهند

اولین بازدید دکتر مصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه اعضای هیئت مدیره از محدوده اراضی شهر جدید گلمان در 14 کیلومتری شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی با هدف جذب سرریز جمعیتی شهر مادر ارومیه و تسریع در توسعه و احداث زیر ساختهای اساسی و عمومی شهر به عنوان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و تحت نظارت شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21215
کد خبر
21215