امضای تفاهم نامه فی مابین شرکت عمران شهر جدیدسهند و تعاونی مسکن استانداری آذربایجان شرقی در مورد طراحی ،آماده سازی و اجرای یکی از محلات فاز پنج شهر جدید سهند در توسعه آتی و پس از ابلاغ طرح جامع باز نگری شهر جدیدسهند به عنوان پایلوت طراحی شهری توسعه پایدار.

امضای تفاهم نامه فی مابین شرکت عمران شهر جدیدسهند و تعاونی مسکن استانداری آذربایجان شرقی در مورد طراحی ،آماده سازی و اجرای یکی از محلات فاز پنج شهر جدید سهند در توسعه آتی و پس از ابلاغ طرح جامع باز نگری شهر جدیدسهند به عنوان پایلوت طراحی شهری توسعه پایدار.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21351
کد خبر
21351