در راستای تحقق شعار ” هر شهروند یک درخت ” و در اجرای نهضت جهاد فضای سبز به عنوان یکی از سیاستهای شرکت عمران شهر جدید سهند در سال 99 ، کاشت انواع درخت و درختچه در زمینی به مساحت 3200 مترمربع در ورودی فاز 4 ، با حضور مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند انجام و به زمین نشانده شد .

در راستای تحقق شعار ” هر شهروند یک درخت ” و در اجرای نهضت جهاد فضای سبز به عنوان یکی از سیاستهای شرکت عمران شهر جدید سهند در سال 99 ، کاشت انواع درخت و درختچه در زمینی به مساحت 3200 مترمربع در ورودی فاز 4 ، با حضور مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند انجام و به زمین نشانده شد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22014
کد خبر
22014