جلسه دکتر مصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس کاظمی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در خصوص اجرای روشنایی مسیر آزادراه تبریز-اندیشه-سهند با اولویت قطعه منتهی به شهر جدید سهند

جلسه دکتر مصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس کاظمی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در خصوص اجرای روشنایی مسیر آزادراه تبریز-اندیشه-سهند با اولویت قطعه منتهی به شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21440
کد خبر
21440