بازدید دکتر رحمتی معاون امور عمرانی استانداری به اتفاق دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مسیر آزاد راه تبریز-اندیشه-سهند جهت پیگیری برنامه زمانبندی برای تسریع در بهره برداری از آزادراه

بازدید دکتر رحمتی معاون امور عمرانی استانداری به اتفاق دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مسیر آزاد راه تبریز-اندیشه-سهند جهت پیگیری برنامه زمانبندی برای تسریع در بهره برداری از آزادراه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21441
کد خبر
21441