۲۹ فروردین؛ روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی می داریم.

۲۹ فروردین؛ روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی می داریم.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23178
کد خبر
23178