کمیته درآمد شرکت عمران شهر جدید سهند باحضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ،اعضای هیئت مدیره،معاونین و همکاران مالی و واگذاری در محل سالن کنفرانس شرکت عمران برگزار گردید.

کمیته درآمد شرکت عمران شهر جدید سهند باحضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ،اعضای هیئت مدیره،معاونین و همکاران مالی و واگذاری در محل سالن کنفرانس شرکت عمران برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20428
کد خبر
20428