کسب رتبه نخست عملکردی شرکت عمران شهر جدید سهند در بین شهرهای جدید کشور

 کسب رتبه نخست عملکردی شرکت عمران شهر جدید سهند در بین شهرهای جدید کشور

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22580
کد خبر
22580