ضمن خسته نباشید به همکاران ستاد وصف در روز سه شنبه با حضور مقام عالی وزارت آزادراه تبریز -سهند یکی دیگر از پروژه های اثرگذار در آینده شهرهای جدید به سرانجام رسید.
اینجانب از تلاش همکاران سهند به خصوص جناب آقای مصطفوی که تلاش زاید الوصفی را در این مسیر از خود نشان دادند تقدیر می کنم. همچنین از همکاران ستادی در بخش های فنی ، مالی و سرمایه گذاری تشکر ویژه دارم.
به نتیجه رساندن پروژه ای که نزدیک ١٢سال از شروع آن گذشته بود کاری است کارستان که در سایه تعهد و تخصص و روحیه جهادی که در مجموعه شهرهای جدید جاری است قابل انجام است.

امیدوارم با همت و تلاش تان در پایان دی ماه صفحه ای دیگر از تاریخ پر افتخار کشور و شهرهای جدید  را با افتتاح و شروعی بزرگ رقم بزنیم. در دوره ای که عده  ای آگاهانه وعده ای ناآگاه بذر ناامیدی می پراکنند و القای ناکارامدی را وجهه همت خود قرار داده اند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22270
کد خبر
22270