🔹مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در نشست با مشاورین رسانه ای شرکت عمران ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه و جراید گفت : خبرنگاری شغل خطیری است که با عشق مفهوم پیدا میکند و برای پاسداشت خبرنگارانی که با عشق و علاقه در راه روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه گام برمیدارند ، باید ستود و تقدیر کرد .
🔹مدیرعامل شرکت عمران افزود : انسان برای حرکت خلق شده و مفهوم حرکت در شهر جدید سهند با حرکت راهبردی و پیشبردی شرکت عمران مشهود است ، چرا که ما حرکت و تغییرات اساسی را در سطح کارشناسی انجام داده ایم .
افتتاح زمین تنیس و برگزاری مسابقات تنیس آزاد شمالغرب کشور ، افتتاح خانه مطبوعات ، بهره برداری از آزاد راه ، شروع و کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و تقدیر جامع از اصحاب و جراید در آینده نزدیک از اهم مواردی بود که مدیرعامل شرکت عمران به آنها پرداخت نمود .

🔹مشاورین رسانه ای هم در این نشست به موارد شاخصی منجمله ؛ دمیدن روح تازه به شهر با شروع پروژه های راکد ، جهش قابل ملاحظه در پروژه های عمرانی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی شهر ، تسریع در عملیات اجرایی آزاد راه و نهایی شدن آن در طول دو سال اخیر و نگاه مثبت مدیرعامل شرکت عمران به رسانه از مباحثی بود که به آنها پرداخت نمودند

🔹مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در نشست با مشاورین رسانه ای شرکت عمران ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه و جراید گفت : خبرنگاری شغل خطیری است که با عشق مفهوم پیدا میکند و برای پاسداشت خبرنگارانی که با عشق و علاقه در راه روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه گام برمیدارند ، باید ستود و تقدیر کرد .
🔹مدیرعامل شرکت عمران افزود : انسان برای حرکت خلق شده و مفهوم حرکت در شهر جدید سهند با حرکت راهبردی و پیشبردی شرکت عمران مشهود است ، چرا که ما حرکت و تغییرات اساسی را در سطح کارشناسی انجام داده ایم .
افتتاح زمین تنیس و برگزاری مسابقات تنیس آزاد شمالغرب کشور ، افتتاح خانه مطبوعات ، بهره برداری از آزاد راه ، شروع و کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و تقدیر جامع از اصحاب و جراید در آینده نزدیک از اهم مواردی بود که مدیرعامل شرکت عمران به آنها پرداخت نمود .

🔹مشاورین رسانه ای هم در این نشست به موارد شاخصی منجمله ؛ دمیدن روح تازه به شهر با شروع پروژه های راکد ، جهش قابل ملاحظه در پروژه های عمرانی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی شهر ، تسریع در عملیات اجرایی آزاد راه و نهایی شدن آن در طول دو سال اخیر و نگاه مثبت مدیرعامل شرکت عمران به رسانه از مباحثی بود که به آنها پرداخت نمودند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20988
کد خبر
20988