🔘بنام خداوند لوح و قلم🔘
🔹️حمد و سپاس مخصوص پروردگار یکتایی است که اسباب تعالی انسان را در اندیشه ورزی و تفکر قرار داد . بی تردید معلمان دلسوز و دانش آموزان عزیز طلایه داران دانایی ، اصلی ترین محور تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش می باشندکه با همراهی و مشارکت اولیای گرامی می توانند تسهیل گر دستیابی به افق های روشن درعرصه تعلیم و تعلم باشند.
🔹️آغاز سال تحصیلی را که فصل رویش مهربانی و خردورزی است ، به پویندگان طریق علم و معرفت ، معلمان فرهیخته ، دانش آموزان عزیز که با وجود شرایط خاص کنونی و شیوع ویروس منحوس کرونا پای کار هستند و با گامهای بلند و اندیشه های پاک مدرسه را مزین می نمایند ، تبریک و تهنیت عرض نموده ، امید است در سال تحصیلی جدید با محور قرار دادن دیدگاههای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و نیز سیاست های دولت تدبیر و امید به پرورش دانش آموزانی خلاق ، مبتکر و آماده برای گشودن افق های روشن در عرصه های مختلف بیش از پیش به رسالت خطیر خود همت گمارند و با استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی و تلاش مضاعف شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعداد های فرزندان عزیز شهر جدید سهند باشیم .

🔘بنام خداوند لوح و قلم🔘
🔹️حمد و سپاس مخصوص پروردگار یکتایی است که اسباب تعالی انسان را در اندیشه ورزی و تفکر قرار داد . بی تردید معلمان دلسوز و دانش آموزان عزیز طلایه داران دانایی ، اصلی ترین محور تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش می باشندکه با همراهی و مشارکت اولیای گرامی می توانند تسهیل گر دستیابی به افق های روشن درعرصه تعلیم و تعلم باشند.
🔹️آغاز سال تحصیلی را که فصل رویش مهربانی و خردورزی است ، به پویندگان طریق علم و معرفت ، معلمان فرهیخته ، دانش آموزان عزیز که با وجود شرایط خاص کنونی و شیوع ویروس منحوس کرونا پای کار هستند و با گامهای بلند و اندیشه های پاک مدرسه را مزین می نمایند ، تبریک و تهنیت عرض نموده ، امید است در سال تحصیلی جدید با محور قرار دادن دیدگاههای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و نیز سیاست های دولت تدبیر و امید به پرورش دانش آموزانی خلاق ، مبتکر و آماده برای گشودن افق های روشن در عرصه های مختلف بیش از پیش به رسالت خطیر خود همت گمارند و با استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی و تلاش مضاعف شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعداد های فرزندان عزیز شهر جدید سهند باشیم .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21270
کد خبر
21270