خبرنگاران از دیرباز در رسالتی استثنایی و تکریم برانگیز، به عنوان وجدان بیدار و ذهن آگاه جامعه، ایفاگر نقشی ماندگار و تاریخ ساز بوده اند. هفدهم مرداد ماه هر سال فرصتی است که از زحمات اصحاب قلم قدردانی شود، وقایع نگارانی که آگاهی می دهند و صداقت، حقانیت نوشته هایشان است.
خبرنگاران، نخبگانی هستند که که شرف خود را در گرو آگاهی رسانی و اطلاع دادن دقیق به جامعه گذاشته اند، بی شک رشد و ارتقاء سطح اطلاعات جامعه مرهون خدمات این عزیزان است.

این روزها در شرایط بحرانی، این خبرنگاران هستند که با عمل به وظایف خود می توانند برای ایجاد نشاط، همبستگی و تقویت امید، ضمن اطلاع رسانی دقیق، چراغ راهی برای خوانندگان اخبار و وقایع خود باشند. رکن اصلی هم حقیقت گویی محض و اجتناب از شایعه سازی است.

شرکت عمران شهر جدید سهند سالهاست که با اتکا به قلم خبرنگاران صادق به تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی از وقایع شرکت و شهر جدید سهند پرداخته است. شما صاحبان قلم چه در داخل شرکت و چه در عرصه رسانه ها و خبرگزاری ها، شایسته آگاهی رسانی هستید، زیرا که صادقانه نوشته اید و در این مسیر واژه ها کاشته اید و آگاهی برداشت کرده اید و دیده ها، وسعت داده اید.

ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و سپاس فراوان از همکاری های صمیمانه شما خبرنگاران رسانه ها با شرکت عمران شهر جدید سهند ، از خداوند توفیق روزافزون را برای تمام خبرنگاران در عرصه حساس رسانه ای کشورمان آرزومندم.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23777
کد خبر
23777