🔹  پیام تقدیر و تشکر دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از حضور شهروندان شهر جدید سهند در نخستین نظر سنجی شهرهای جدید
حمد و سپاس خدای سبحان را که در دوران باشکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مراحم و الطاف شما شهروندان فرهیخته و با شعور اجتماعی بالا را مورد عنایت مجموعه شرکت عمران شهر جدید سهند فرمود و با نظرهای سنجیده شما ، شهر جدید سهند نه تنها در بین شهرهای جدید کشور رتبه نخست را احراز نمود ، بلکه موجبات دلگرمی و انگیزه خادمین شهر را بیش از پیش فراهم نمود ، که این حضور سبز شما برای خادمین شرکت عمران شهر جدید سهند افتخاری است بس بزرگ ….

🔹شهروندان گرامی شهر جدید سهند ، باور داریم با همراهی و مشارکت آگاهانه شما میتوان بر تمامی سختیها فایق آمد و در راه رفع مشکلات فراروی شما لحظه ای از تلاش شبانه روزی دریغ نخواهیم کرد و پروژه های شهر جدید سهند را طبق اولویت بندی و نظر ارزشمند شما در دستور کار قرار داده ایم ، چرا که شهر درخور و شایسته شما باید سرشار از طراوت ، آرامش و آسایش بوده و برای ساختن شهری زیباتر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود .
🔹لذا ضمن ادای احترام به اراده جمعی شما بر خود واجب میدانم از این همه بزرگواری ، اظهار لطف و محبتهای بیدریغ شما نهایت امتنان و سپاسگزاری را به حضور ارزشمندتان ابراز دارم . امیدوارم با عنایات خاصه خدای تبارک و تعالی و با حمایتها و راهنماییهای شما سروران و خوبان بستر لازم برای رشد و شکوفایی شهر جدید سهند بیش از پیش فراهم گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21154
کد خبر
21154