برادر ارجمند جناب آقای اکبرزاده
سرپرست محترم تیم حسابرسی دیوان محاسبات

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی راخـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت …
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادرزاده گرامیتان را محضر حضرتعالی و خانواده محترم معزا تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می.

عباس مصطفوی
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23700
کد خبر
23700