باطلاع مراجعه کنندگان وهمشهریان فهیم شهر جدید سهند می رساند با توجه به وضعیت قرمز کرونا در شهر جدید سهند، بنا به دستور مدیر عامل هر گونه مراجعه بدون ماسک به شرکت عمران شهر جدید سهند ممنوع می باشد ، ضمنا با اینکه شرکت عمران به مراجعین ماسک رایگان می دهد خواهشمندیم تا حد امکان بغیر از مواقع ضروری مراجعات بصورت غیر حضوری باشد .

باطلاع مراجعه کنندگان وهمشهریان فهیم شهر جدید سهند می رساند با توجه به وضعیت قرمز کرونا در شهر جدید سهند، بنا به دستور مدیر عامل هر گونه مراجعه بدون ماسک به شرکت عمران شهر جدید سهند ممنوع می باشد ، ضمنا با اینکه شرکت عمران به مراجعین ماسک رایگان می دهد خواهشمندیم تا حد امکان بغیر از مواقع ضروری مراجعات بصورت غیر حضوری باشد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20651
کد خبر
20651