ورزش صبحگاهی در فاز دوم مسیر دوچرخه سواری هشت بهشت سهند با حضور مهندس رضی منش فرماندار محترم شهرستان اسکو، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، دکتر هاشمی رئیس شبکه بهداشت شهرستان اسکو و مهندس مردی معاون فرماندار اسکو و همکاران شرکت عمران

ورزش صبحگاهی در فاز دوم مسیر دوچرخه سواری هشت بهشت سهند با حضور مهندس رضی منش فرماندار محترم شهرستان اسکو، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، دکتر هاشمی رئیس شبکه بهداشت شهرستان اسکو و مهندس مردی معاون فرماندار اسکو و همکاران شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20827
کد خبر
20827