همگام با فعالیت های واحد فضای سبز شرکت عمران شهر جدید سهند
🔹 چاله کنی و آماده سازی بستر خاک بلوار شهید سلیمانی واقع در فاز سه
🔹 واکاری درختان بلوار شهید سلیمانی واقع در فاز سه
🔹 گلکاری مناسب فصل پاییز میدان شهید باکری واقع در فاز سه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=24545
کد خبر
24545