همایش بزرگ آشنایی با تنیس ویژه کودکان و نوجوانان در مجموعه تفریحی و گردشگری هشت بهشت شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در جمع بازیکنان و خانواده هایشان
در این همایش مدیرعامل شرکت عمران با اهمیت شرکت در انتخابات گفت : انتخابات سرنوشت یک ملت و جامعه را رقم می‌زند ، به همین خاطر چه در بحث انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست جمهوری حضور پرشور داشته و کسانی را انتخاب کنیم که نقش خویش را بدرستی ایفا کنند .
دکتر مصطفوی افزود : بعد از کلانشهر تبریز دومین شهر در تعداد شوراها ، شهر جدید سهند است و این به خاطر ظرفیت بالای این شهر است که در مدت سه سال اخیر این ظرفیت به حداکثر رسیده است.
در خاتمه با اهمیت جلوه قرار دادن ورزش علی الخصوص ورزش تنیس خاطرنشان کرد: این ورزش مدرن باید در این شهر همگانی شود و این مکان ورزشی به عنوان امانت نزد مردم بوده و باید از آن حراست کنند.

همایش بزرگ آشنایی با تنیس ویژه کودکان و نوجوانان در مجموعه تفریحی و گردشگری هشت بهشت شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در جمع بازیکنان و خانواده هایشان
در این همایش مدیرعامل شرکت عمران با اهمیت شرکت در انتخابات گفت : انتخابات سرنوشت یک ملت و جامعه را رقم می‌زند ، به همین خاطر چه در بحث انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست جمهوری حضور پرشور داشته و کسانی را انتخاب کنیم که نقش خویش را بدرستی ایفا کنند .
دکتر مصطفوی افزود : بعد از کلانشهر تبریز دومین شهر در تعداد شوراها ، شهر جدید سهند است و این به خاطر ظرفیت بالای این شهر است که در مدت سه سال اخیر این ظرفیت به حداکثر رسیده است.
در خاتمه با اهمیت جلوه قرار دادن ورزش علی الخصوص ورزش تنیس خاطرنشان کرد: این ورزش مدرن باید در این شهر همگانی شود و این مکان ورزشی به عنوان امانت نزد مردم بوده و باید از آن حراست کنند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23559
کد خبر
23559