نورپردازی پله های پارک بام سهند، راه ارتباطی مجتمع های فائق ، دیبا و …فاز ۳توسط شرکت عمران شهر جدید سهند باتمام رسید.

نورپردازی پله های پارک بام سهند، راه ارتباطی مجتمع های فائق ، دیبا و …فاز ۳توسط شرکت عمران شهر جدید سهند باتمام رسید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20772
کد خبر
20772