نصب اولین تابلوی دروازه ای هدایت مسیر مطابق با استانداردهای ترافیکی برای اولین بار در شهر جدید سهند

نصب اولین تابلوی دروازه ای هدایت مسیر مطابق با استانداردهای ترافیکی برای اولین بار در شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22182
کد خبر
22182