نشست کاری مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو به همراه مهندس سلیمی بخشدار مرکزی بامدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهند

نشست کاری مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو به همراه مهندس سلیمی بخشدار مرکزی بامدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21311
کد خبر
21311