نشست خیرین استان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند در خصوص احداث ساختمان موسسه تخصصی خیرین و موافقت مدیر عامل شرکت عمران در خصوص واگذاری زمین به این موسسه

نشست خیرین استان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند در خصوص احداث ساختمان موسسه تخصصی خیرین و موافقت مدیر عامل شرکت عمران در خصوص واگذاری زمین به این موسسه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21264
کد خبر
21264