✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی و حل مشکلات مراجعین محترم در راستای مانع زدایی از مشکلات و تقدیر ساکنین مجتمع مسکونی آپارتمانی ولیعصر از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر حل مشکلات مجتمع مذکور

✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی و حل مشکلات مراجعین محترم در راستای مانع زدایی از مشکلات و تقدیر ساکنین مجتمع مسکونی آپارتمانی ولیعصر از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر حل مشکلات مجتمع مذکور

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23495
کد خبر
23495