ملاقات مردمی شهروندان فهیم شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

ملاقات مردمی شهروندان فهیم شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21155
کد خبر
21155