ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت رسیدگی به مسایل و مشکلات مراجعین

ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت رسیدگی به مسایل و مشکلات مراجعین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21604
کد خبر
21604