✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور رسیدگی و پیگیری سریع جهت رفع مسائل و مشکلات مراجعین

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور رسیدگی و پیگیری سریع جهت رفع مسائل و مشکلات مراجعین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22732
کد خبر
22732