ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری سریع جهت حل مشکلات مراجعین

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری سریع جهت حل مشکلات مراجعین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22568
کد خبر
22568