ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور اکید ایشان در جهت رفع سریع مشکلات مراجعین

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور اکید ایشان در جهت رفع سریع مشکلات مراجعین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22509
کد خبر
22509