ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته
تأکید مدیرعامل شرکت عمران مبنی بر رسیدگی و حل مشکلات مراجعین محترم

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته
تأکید مدیرعامل شرکت عمران مبنی بر رسیدگی و حل مشکلات مراجعین محترم

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22472
کد خبر
22472