ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و رفع سریع مشکلات مراجعین از طرف مدیرعامل شرکت عمران

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و رفع سریع مشکلات مراجعین از طرف مدیرعامل شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22179
کد خبر
22179