معماری ،هنر واقعیت گرایی است.برای رسیدن به هنر باید از پایه و اساس شروع کرد.

معماری ،هنر واقعیت گرایی است.برای رسیدن به هنر باید از پایه و اساس شروع کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20161
کد خبر
20161