دکتر عباس مصطفوی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند است.

شماره تماس: ۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد:

سوابق علمی و فنی

سوابق اجرایی

گالری تصاویر